neděle 7. září 2014

Pozvánka / Invitation

Pozvánka na vernisáž - Hora světla
Galerie KIN jídelna
Vernisáž 10. 9. 2014 od 18.00 do 20.00
11. 9. 2014 - 1. 11. 2014

Název jednomu z nejslavnějších diamantů na světě dal v roce 1739 podle legendy dobyvatel šáh Nádir z Persie, když při jeho spatření zvolal: „Koh-i-noor!“, česky „Hora světla“. Jak napovídá název, práce Šárky Koudelové se často vědomě pohybují na tenké hranici nebezpečné terminologie – prvním dojmem může být obava z patosu, kterou střídá popisný přepis slovní definice. Práce s tímto kontextem je ale právě naopak oživujícím momentem autorčina uvažování.
 Myšlenkové pozadí celé situace tedy výrazně nahrává dlouhodobému zájmu Šárky Koudelové o minerály, krystalické struktury a fyzikální či optické zákony. Výsledná instalace problematizuje dnes tolik skloňovaný „přesah malby“ a sice prezentuje postoj autorky k pomyslné existenci, či tentokrát spíše neexistenci hranice mezi objektem a obrazem. Přirozené nařasení plátna - draperie, nenáhodně tvarově usměrněné do požadované podoby, snadno evokuje tvarosloví hory. Základem jeho morfologie jsou tři písmena symbolizující název diamantu, celé fabriky i galerie. Malířské pojednání jejího povrchu je zhmotněním rozloženého světelného spektra, klouzajícím po zvlněném materiálu a podléhajícím jeho formám. Instalace zároveň počítá se spektrem možností divákovy pozice a nabízí pohled z „pozorovatelny“ na protilehlé straně jídelny a taktéž poodhaluje svoji základní konstrukci strávníkům i jiným příchozím.
Instalace vymezená zavěšením objektu na skoby po původním obrazu přímo reaguje na fyzické podmínky místa i zvláštní, téměř „oltářní“ kouzlo výdejního okénka.
http://galeriekinjidelna.blogspot.cz/


Žádné komentáře:

Okomentovat