středa 29. října 2014

Pozvánka / Invitation

GEN 2:7-18, Karlin studios, Prague
CZ/
Umělci: Dominik Gajarský (CZ), Jakub Jurásek (CZ), Tadeáš Kotrba (CZ), Šárka Koudelová (CZ), Michaela Mildorfová (CZ), Tamara Moyzes (SK/CZ), Michal Ormandik (CZ), Eugenio Percossi (IT/CZ), Vojtěch Pollák (CZ), Roman Štětina (CZ), Mark Ther (CZ), Jiří Thýn (CZ), Yan Tomaszewski (PL/FR), Shlomi Yaffe (ISR/CZ)

Kurátoři: Caroline Krzyszton, Eugenio Percossi

Bůh stvořil Zahradu rajskou a jejím zahradníkem učinil člověka. V lidské představě nemůže být nebe nic jiného než zahrada, místo dokonalé harmonie, kde se rozvíjí tělo i duch. Zahrada je místem, kde se setkává civilizace a příroda, kde člověk dává přírodě řád podle svých potřeb a očekávání. Role zahrady je také důležitá pro proměnu lidské podstaty samotné. Zemědělství přimělo člověka efektivně upustit od nomádství a dovolilo tak rozvoj dnešní civilizace. Na první pohled se to může zdát jako protimluv, avšak není, protože dokonce i tam, kde je lidský život vzdálen fyzickému kontaktu se zahradou, se sounáležitost rychle navrací pokaždé, když jdeme na procházku new yorkským Central parkem, pařížským Bois de Boulogne nebo pražskou Stromovkou. Toto souznění je také symbolicky obnoveno v nákupu organických potravin na farmářských trzích. Vzhledem k tomu, že zahrada nikoho neděsí, je chráněna a chrání a není nebezpečná, agresivní příroda v ní nemá žádné místo: pouze harmonie. Přesto si je racionální člověk dobře vědom toho, že dokonalá harmonie neexistuje, jen nenaplnitelná touha jí dosáhnout. Dokonce i v Ráji měla zahrada naproti (jeho) slibům daleko k dokonalosti: byla v ní zaseta semínka neklidu vyjádřená pocitem osamělosti, pokušením a zakázaným ovocem.
Výstava potrvá do: 30. 11. 2014


EN/
Artists: Dominik Gajarský (CZ), Jakub Jurásek (CZ), Tadeáš Kotrba (CZ), Šárka Koudelová (CZ), Michaela Mildorfová (CZ), Tamara Moyzes (SK/CZ), Michal Ormandik (CZ), Eugenio Percossi (IT/CZ), Vojtěch Pollák (CZ), Roman Štětina (CZ), Mark Ther (CZ), Jiří Thýn (CZ), Yan Tomaszewski (PL/FR), Shlomi Yaffe (ISR/CZ)

Kurátoři: Caroline Krzyszton, Eugenio Percossi

God planted a garden in Eden, where to place man as its gardener. In human vision heaven can be nothing else than a garden, a place of perfect harmony, where to nourish body and spirit. The garden is the meeting point of civilization and nature, where man gives order to nature according to his needs and expectations. The role of the garden is so important to have transformed human essence itself. Agriculture made men effectively abandon nomadism, allowing the development of our civilization today. It looks like a contradiction but it is not, because even where human life is at its farthest away from physical contact with the garden, the empathy is quickly renewed every time we go for a walk in New York´s Central Park, in Paris´ Bois de Boulogne, in Prague´s Stromovka. This empathy is also renewed in the symbolic purchase of organic food or in the farmers´markets. As the garden does not scare anybody, it is protected and protects, it contains nothing dangerous, aggressive nature has no place in it : only harmony. Still, rational man knows well that there is no perfect harmony, just the desire to strive for it, never to be achieved. Even in Eden the garden, despite his promises, was far from perfect: it contained the seeds of unrest expressed as a sense of loneliness, temptations and the forbidden fruit.
Exhibition open until November 30th, 2014


Žádné komentáře:

Okomentovat